ระบบการพิมพ์ เครื่องพิมพ์ Archive

 •   แท่นพิมพ์ Miyakoshi แบบต่อเนื่อง ป้อนม้วน รุ่น MVF 18D-059 N1 หน้ากว้าง 18 นิ้ว ประเทศผู้ผลิต                         ญี่ปุ่น กระดาษใหญ่สุด                      เส้นผ่าศูนย์กลาง 38 – 40″  กว้าง 18″ กระดาษเล็กสุด                        เส้นผ่าศูนย์กลาง 38 – 40″  กว้าง 10“ ชนิดของกระดาษ                    กระดาษคาร์บอนในตัว,  กระดาษแบ็งค์, ...

  แท่นพิมพ์ Miyakoshi แบบต่อเนื่อง ป้อนม้วน

    แท่นพิมพ์ Miyakoshi แบบต่อเนื่อง ป้อนม้วน รุ่น MVF 18D-059 N1 หน้ากว้าง 18 นิ้ว ประเทศผู้ผลิต                         ญี่ปุ่น กระดาษใหญ่สุด                      เส้นผ่าศูนย์กลาง 38 – 40″  กว้าง 18″ กระดาษเล็กสุด                        เส้นผ่าศูนย์กลาง 38 – 40″  กว้าง 10“ ชนิดของกระดาษ                    กระดาษคาร์บอนในตัว,  กระดาษแบ็งค์, ...

  อ่านต่อ..

 •   เครื่องพิมพ์ RYOBI 920 (ตัด 2 – 4 สี) ประเทศผู้ผลิต                         ญี่ปุ่น กระดาษใหญ่สุด                     36″ x 25″ กระดาษเล็ก                            16″ x 11.5″ ชนิดกระดาษ                           กระดาษแบ็งค์, กระดาษปอนด์, กระดาษการ์ดอาร์ต, การะดาษการ์ด, การะดาษอาร์ด ลักษณะงาน                             พิมพ์งาน 4 สี  สีผสมพิเศษ  พิมพ์งานขาวดำ ...

  เครื่องพิมพ์ RYOBI 920 (ตัด 2 – 4 สี)

    เครื่องพิมพ์ RYOBI 920 (ตัด 2 – 4 สี) ประเทศผู้ผลิต                         ญี่ปุ่น กระดาษใหญ่สุด                     36″ x 25″ กระดาษเล็ก                            16″ x 11.5″ ชนิดกระดาษ                           กระดาษแบ็งค์, กระดาษปอนด์, กระดาษการ์ดอาร์ต, การะดาษการ์ด, การะดาษอาร์ด ลักษณะงาน                             พิมพ์งาน 4 สี  สีผสมพิเศษ  พิมพ์งานขาวดำ ...

  อ่านต่อ..

 • เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH EZ 370 คุณสมบัติของเครื่อง เป็นเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลพร้อมสแกนเนอร์ สำหรับปรุกระดาษไขในตัว ควบคุมการทำงานด้วยระบบ ไมโครโปรเซสเซอร์ ความเร็วในการพิมพ์สำเนาแผ่นแรก 20 วินาที พื้นที่การพิมพ์สำเนาได้ใหญ่สุดขนาด A3(291mm.x413mm) ความละเอียดในการสร้างภาพ 600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว มีระบบลบสันกลางของหนังสือที่เป็นเล่มได้และกำหนดความกว้างของสันกลางที่ลบได้ สามารถปรับความเข้มจางของการสแกนต้นฉบับได้ สามารถย่อ/ขยายได้ สามารถปรับความเร็วในการพิมพ์ได้ สามารถจัดตำแหน่งของเอกสารได้ มีระบบ CONFIDENTIAL เพื่อดึงกระดาษไขต้นฉบับที่เป็นความลับออกจากลูกโม หลังจบการใช้งานแล้ว มีระบบการเพิ่มเม็ดสกรีน (DOT...

  เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH EZ 370

  เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH EZ 370 คุณสมบัติของเครื่อง เป็นเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลพร้อมสแกนเนอร์ สำหรับปรุกระดาษไขในตัว ควบคุมการทำงานด้วยระบบ ไมโครโปรเซสเซอร์ ความเร็วในการพิมพ์สำเนาแผ่นแรก 20 วินาที พื้นที่การพิมพ์สำเนาได้ใหญ่สุดขนาด A3(291mm.x413mm) ความละเอียดในการสร้างภาพ 600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว มีระบบลบสันกลางของหนังสือที่เป็นเล่มได้และกำหนดความกว้างของสันกลางที่ลบได้ สามารถปรับความเข้มจางของการสแกนต้นฉบับได้ สามารถย่อ/ขยายได้ สามารถปรับความเร็วในการพิมพ์ได้ สามารถจัดตำแหน่งของเอกสารได้ มีระบบ CONFIDENTIAL เพื่อดึงกระดาษไขต้นฉบับที่เป็นความลับออกจากลูกโม หลังจบการใช้งานแล้ว มีระบบการเพิ่มเม็ดสกรีน (DOT...

  อ่านต่อ..

 •   แท่นพิมพ์ Ryobi 662 pfhx (ตัด 4) ประเทศผู้ผลิต                  ญี่ปุ่น กระดาษใหญ่สุด 25″ x 18.75″ กระดาษเล็กสุด 12″ x 8.5″ ชนิดกระดาษ กระดาษ 100 แกรม กากี, ...

  แท่นพิมพ์ Ryobi 662 pfhx (ตัด 4)

    แท่นพิมพ์ Ryobi 662 pfhx (ตัด 4) ประเทศผู้ผลิต                  ญี่ปุ่น กระดาษใหญ่สุด 25″ x 18.75″ กระดาษเล็กสุด 12″ x 8.5″ ชนิดกระดาษ กระดาษ 100 แกรม กากี, ...

  อ่านต่อ..

 •     แท่นพิมพ์ RYOBI 520 NP (ตัด 5) ประเทศผู้ผลิต ญี่ปุ่น กระดาษใหญ่สุด 20.25″ x 13.5″ กระดาษเล็กสุด 11″ x 8″ ชนิดกระดาษ กระดาษ 110 แกรม กากี,  กระดาษแบ็งค์,  กระดาษคาร์บอนในตัว, กระดาษปอนด์, กระดาษการ์ด,  กระดาษการ์ดอาร์ต ลักษณะงาน พิมพ์งานขาวดำ ปรุ ตีเบอร์, ...

  แท่นพิมพ์ RYOBI 520 NP (ตัด 5)

      แท่นพิมพ์ RYOBI 520 NP (ตัด 5) ประเทศผู้ผลิต ญี่ปุ่น กระดาษใหญ่สุด 20.25″ x 13.5″ กระดาษเล็กสุด 11″ x 8″ ชนิดกระดาษ กระดาษ 110 แกรม กากี,  กระดาษแบ็งค์,  กระดาษคาร์บอนในตัว, กระดาษปอนด์, กระดาษการ์ด,  กระดาษการ์ดอาร์ต ลักษณะงาน พิมพ์งานขาวดำ ปรุ ตีเบอร์, ...

  อ่านต่อ..

 •   แท่นพิมพ์ RYOBI 500 k – NP (ตัด 5) ประเทศผู้ผลิต                          ญี่ปุ่น กระดาษใหญ่สุด                      19.5″ x 14″ กระดาษเล็กสุด                        11″ x 6.5″ ชนิดกระดาษ                         กระดาษ 110 แกรม กากี, กระดาษแบ็งค์, กระดาษคาร์บอบในตัว, กระดาษปอนด์,  กระดาษแอร์เมล์ ลักษณะงาน พิมพ์กระดาษขาวดำ...

  แท่นพิมพ์ RYOBI 500 k – NP (ตัด 5)

    แท่นพิมพ์ RYOBI 500 k – NP (ตัด 5) ประเทศผู้ผลิต                          ญี่ปุ่น กระดาษใหญ่สุด                      19.5″ x 14″ กระดาษเล็กสุด                        11″ x 6.5″ ชนิดกระดาษ                         กระดาษ 110 แกรม กากี, กระดาษแบ็งค์, กระดาษคาร์บอบในตัว, กระดาษปอนด์,  กระดาษแอร์เมล์ ลักษณะงาน พิมพ์กระดาษขาวดำ...

  อ่านต่อ..