ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใหม่ Archive

  • Security printing Products by cop print เราทำอะไรได้บ้าง 1. งานที่ทำเลียนแบบยาก  (Anti – Reproduction  or Anti – Copy) 2. งานที่ดูเหมือนกันแต่แตกต่าง  (Anti- counterfeit) 3. ถูกออกแบบเฉพาะสำหรับความต้องการของลูกค้า ( Owner Only) 4. เอกสารที่ผลิตเพื่อความลับเฉพาะ ( Top Secret...

    Security printing Products

    Security printing Products by cop print เราทำอะไรได้บ้าง 1. งานที่ทำเลียนแบบยาก  (Anti – Reproduction  or Anti – Copy) 2. งานที่ดูเหมือนกันแต่แตกต่าง  (Anti- counterfeit) 3. ถูกออกแบบเฉพาะสำหรับความต้องการของลูกค้า ( Owner Only) 4. เอกสารที่ผลิตเพื่อความลับเฉพาะ ( Top Secret...

    อ่านต่อ..