Security printing Products

Security printing Products

by cop print


เราทำอะไรได้บ้าง

1. งานที่ทำเลียนแบบยาก  (Anti – Reproduction  or Anti – Copy)
2. งานที่ดูเหมือนกันแต่แตกต่าง  (Anti- counterfeit)
3. ถูกออกแบบเฉพาะสำหรับความต้องการของลูกค้า ( Owner Only)
4. เอกสารที่ผลิตเพื่อความลับเฉพาะ ( Top Secret Product)
5. งานที่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลบนเอกสาร ( Anti – Forgery)
6. ขบวนการผลิตใช้สิ่งพิมพ์เฉพาะรายบุคคล  (Personal Printing)

วัตถุดิบในการผลิตงาน

security printing

• หมึกล่องหน  invisible ink  ที่เป็นทั้งภาพ และ ตัวอักษร
• หมึกพิมพ์เปลี่ยนสีได้  ภายใต้แสงไฟที่แตกต่าง หรืออุณหภูมิที่แตกต่าง
• กระดาษซ่อนลายน้ำ ที่ผลิตจากขบวนการผลิตเยื่อกระดาษจากโรงงานโดยเฉพาะ
• การใช้เม็ดสกรีน ในการสร้างภาพที่แตกต่างจากเม็ดสกรีนมาตรฐานทั่วไป
• การใช้วัสดุในการผลิต ที่ผลิตขึ้นโดยเฉพาะ เปลี่ยนสีภายใต้แสงอุลตราไวโอเลต
• การสร้างลายเส้นอาร์ตเวิร์คด้วยโปรแกรมสร้างลายเส้นที่ละเอียดและซับซ้อน
• การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอล ที่ฝังตัวอักษรขนาดจิ๋ว ( Microtext) มองด้วยตาเปล่าอ่อนไม่ออก
• การฝังแผงรับ-ส่ง สัญญาณวิทยุ บนสื่อสิ่งพิมพ์ ในการเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านการอ่านข้อมูลด้วยตัวรับสัญญาณวิทยุบนเครื่องคอมพิวเตอร์
(RFID = Radio Frequency identification)
• การสร้างภาพด้วยโปรแกรมสร้าง Code บนสิ่งพิมพ์ โดยการอ่านข้อมูลผ่านซอฟแวร์บนโทรศัพท์มือถือ ที่ปรากฎข้อมูล ทั้งตัวหนังสือ ภาพ และเสียง

งานที่ทำเลียนแบบยาก

(Anti – Reproduction  or Anti – Copy)

• ได่แก่  งานพิมพ์ที่ก้อปปี้ไม่ติด โดยการใช้หมึกพิมพ์ที่ไม่สามารถสแกนได้ ด้วยเครื่องแสกนหรือเครื่องถ่ายเอกสาร
• พิมพ์ด้วยตัวอักษร ที่เป็นฟลอยส์  หรือหมึกพิเศษสะท้อนแสง หรือสีบรอนเงินหรือทอง
• การมีลวดลายที่ละเอียดมากๆ มีการพิมพ์ซ้อนลวดลาย เช่น ลวดลายบนธนบัตร หรือประกาศนียบัตรบางแบบ

งานที่ดูเหมือนกันแต่แตกต่าง

(Anti- counterfeit)

• งานที่ป้องกันการปลอมแปลง สามารถผลิตงานที่ สามารถพิสูจน์ได้ว่า เป็นงานของใคร ผู้ทำเลียนแบบขึ้นมา ไม่สามารถเห็นว่าซ่อนอะไรอยู่ในสิ่งพิมพ์นั้น
• การใช้วัสดุทางการพิมพ์เหมือนกัน  แต่ซ่อนข้อความหรือรูปภาพที่มองไม่เห็น
• การใช้วัสดุทางการพิมพ์ที่แตกต่าง แต่ดูภายนอกเหมือนกัน

ถูกออกแบบเฉพาะสำหรับความต้องการของลูกค้า

(Owner Only)

• งานที่ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีใครสามารถเลียนแบบได้ เช่น เช็ค ธนบัตร ประกาศนียบัตร บัตรประจำตัวพนักงาน เป็นต้น
• เลือกกรรมวิธีการพิมพ์ ที่ซับซ้อน
• วัสดุทางการพิมพ์ที่ซับซ้อน
• การออกแบบลวดลายที่ กอปปี้ไม่ได้

เอกสารที่ผลิตเพื่อความลับเฉพาะ

(Top Secret Product)

• เอกสารปกปิดแหล่งที่มา  อ่านไม่รู้เรื่อง  ต้องมีคู่มือประกอบเพื่อถอดความหมาย
• เอกสารที่ไม่สามารถเปิดอ่านได้  ยกเว้นผ่านซอฟแวร์ หรือเครื่องมือช่วย ที่จะได้ทั้งข้อความ ภาพ และเสียง
• เอกสารที่เก็บได้ไม่นาน ก็จะสลายตัวเอง

งานที่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลบนเอกสาร

(Anti – Forgery)

• การไม่สามารถแก้ไขข้อความบนสิ่งพิมพ์นั้นๆ โดย การลบ หรือเพิ่มเติมบนสิ่งพิมพ์นั้นๆ

ขบวนการผลิตใช้สิ่งพิมพ์เฉพาะรายบุคคล

(Personal Printing)

• การระบุเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล ได้แก่ การ์ด บัตรเครดิต  บัตรประจำตัว
• การพิมพ์เอกสารเฉพาะบุคคล  มีหนึ่งเดียว ไม่ซ้ำใคร  (Personalized Printing)

 

 

 


 

About upper