การติดตั้ง Windows XP Professional

 

การติดตั้ง Windows XP Professional พร้อมตัวอย่างตั้งแต่เริ่มต้น

About upper