การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอบรมการประเมินความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและสถานการณ์ เพื่อป้องกันการทุจริต โดย พล.ต.ต.พรชัย  ไทยแท้  กรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ เป็นประธาน และมีผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าหมวด เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

About upper