ประกาศ เรื่อง ประกาศผลสอบการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานโรงพิมพ์ตำรวจ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย (นิติกร) ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

About upper