ถาม-ตอบ (Q&A)

– วิธีการสั่งซื้อแบบพิมพ์มีขั้นตอนอะไรบ้าง

– วิธีการจัดซื้อแบบพิมพ์ (ชนิดที่มีตัวเลขคุม, ตั้งเบิกงบประมาณ) มีขั้นตอนอะไรบ้าง

ส่งคำถาม

About upper