ประเด็น ข้อสงสัย ที่ต้องการสอบถาม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIENBB0aH95qfmAPeufp9KxQ87uThFZOQmQcqsQOZfXwjRxQ/viewform

About upper