ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินและครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 238 รายการ โดยประมูลเสนอราคา

ประมูลทรัพย์สิน คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

รายการทรัพย์สิน คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

About upper