ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพิมพ์ตำรวจ ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 จำนวน 1 อัตรา

 

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ใบสมัคร ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6

About upper