กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการสั่งซื้อสั่งจ้างพิมพ์หนังสือ แบบพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ จากโรงพิมพ์ตำรวจ

About upper