แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ Archive

 • * แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษปอนด์ขาว 80แกรม ขนาด 24×35 นิ้ว จำนวน 6,000 รีม ปีงบประมาณ 2563 * แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ 1 โครงการ ปีงบประมาณ 2563 * แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษปอนด์ขาว 60 แกรม ขนาด 17 นิ้ว จำนวน 50,000 รีม ปีงบประมาณ...

  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

  * แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษปอนด์ขาว 80แกรม ขนาด 24×35 นิ้ว จำนวน 6,000 รีม ปีงบประมาณ 2563 * แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ 1 โครงการ ปีงบประมาณ 2563 * แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษปอนด์ขาว 60 แกรม ขนาด 17 นิ้ว จำนวน 50,000 รีม ปีงบประมาณ...

  อ่านต่อ..

 • * แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2562 * แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 * แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษม้วนปอนด์ขาว 60 แกรม ขนาด 17 นิ้ว ปีงบประมาณ 2562 * แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษปอนด์ขาว 100 แกรม ชนิดม้วน ขนาด 11 นิ้ว ปีงบประมาณ 2562...

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562

  * แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2562 * แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 * แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษม้วนปอนด์ขาว 60 แกรม ขนาด 17 นิ้ว ปีงบประมาณ 2562 * แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษปอนด์ขาว 100 แกรม ชนิดม้วน ขนาด 11 นิ้ว ปีงบประมาณ 2562...

  อ่านต่อ..