แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ Archive

 • * เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู ระบบ Inverter จำนวน 11 เครื่อง

  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

  * เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู ระบบ Inverter จำนวน 11 เครื่อง

  อ่านต่อ..

 • *เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษปอนด์ 60 แกรม ขนาด 24*35 จำนวน 3,000 รีม *เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษปอนด์ 80 แกรม ขนาด 24*35 จำนวน 3,000 รีม *เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงานประมวลผล จำนวน 21 ชุด *เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องปรับอากาศ จำนวน 10...

  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

  *เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษปอนด์ 60 แกรม ขนาด 24*35 จำนวน 3,000 รีม *เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษปอนด์ 80 แกรม ขนาด 24*35 จำนวน 3,000 รีม *เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงานประมวลผล จำนวน 21 ชุด *เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องปรับอากาศ จำนวน 10...

  อ่านต่อ..

 • * แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษปอนด์ขาว 80แกรม ขนาด 24×35 นิ้ว จำนวน 6,000 รีม ปีงบประมาณ 2563 * แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ 1 โครงการ ปีงบประมาณ 2563 * แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษปอนด์ขาว 60 แกรม ขนาด 17 นิ้ว จำนวน 50,000 รีม ปีงบประมาณ...

  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

  * แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษปอนด์ขาว 80แกรม ขนาด 24×35 นิ้ว จำนวน 6,000 รีม ปีงบประมาณ 2563 * แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ 1 โครงการ ปีงบประมาณ 2563 * แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษปอนด์ขาว 60 แกรม ขนาด 17 นิ้ว จำนวน 50,000 รีม ปีงบประมาณ...

  อ่านต่อ..

 • * แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2562 * แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 * แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษม้วนปอนด์ขาว 60 แกรม ขนาด 17 นิ้ว ปีงบประมาณ 2562 * แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษปอนด์ขาว 100 แกรม ชนิดม้วน ขนาด 11 นิ้ว ปีงบประมาณ 2562...

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562

  * แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2562 * แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 * แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษม้วนปอนด์ขาว 60 แกรม ขนาด 17 นิ้ว ปีงบประมาณ 2562 * แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษปอนด์ขาว 100 แกรม ชนิดม้วน ขนาด 11 นิ้ว ปีงบประมาณ 2562...

  อ่านต่อ..