ติดต่อ โรงพิมพ์ตำรวจ

โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
41/13 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 0-2668-2812-13
http://policeprinting.police.go.th
E-mail      policeprinting@police.go.th
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์


About the Author