ขนาดงานพิมพ์ที่เหมาะสม

 

ขนาดงานพิมพ์ที่เหมาะสม

การกำหนดขนาดพิมพ์ให้เหมาะสมจะช่วยคุณประหยัดได้มาก เพราะถ้าขนาดที่คุณกำหนด ไม่พอดีกับขนาดกระดาษหรือขนาดแม่พิมพ์ ก็จะมีเศษเหลือ       เศษที่เหลือโรงพิมพ์จะคิดราคาด้วย แล้วเศษที่เหลือนี่ไม่ใช้น้อยๆ จะยกตัวอย่างให้ดู

สมมติว่าแม่พิมพ์มีราคาตารางนิ้วละ 100 บาท และขนาดงานจริงของคุณต้องใช้แม่พิมพ์ 70 ตารางนิ้ว รวมแล้วค่าแม่พิมพ์ก็น่าจะเป็น 100 x 70 = 7,000 บาท แต่เนื่องมาจากขนาดงานของคุณ ไม่พอดีกับแม่พิมพ์ จึงต้องใช้แม่พิมพ์ที่ใหญ่ขึ้น เป็นขนาด 100 ตารางนิ้ว ต้นทุนก็จะกลายเป็น 100 x 100 = 10,000 บาท เพิ่มขึ้นมาอีก 3,000 ยังไม่นับกระดาษเลยนะครับ

ขนาดมาตรฐานสากล

ขนาดมาตรฐานสากล ไม่ต้องจำตัวเลข บอกแค่ชื่อโรงพิมพ์เขาจะรู้ทันที เลือกขนาดตามนี้ปลอดภัย ไม่มีเหลือเศษ

คำเรียกนิ้ว
Tabloid 11 x 17 นิ้ว
F4 8 1/2 x 14 นิ้ว
Letter 8 1/2 x 11 นิ้ว
Executive 7 1/4 x 10 1/2 นิ้ว
A3 12 x 18 นิ้ว
A4 8 1/4 x 11 3/4 นิ้ว
A5 8 1/4 x 5 7/8 นิ้ว

ขนาดที่ตัดกระดาษลงตัว
ถ้าไม่ใช้ขนาดมาตรฐานสากลก็สามารถเลือกขนาดตามตัวอย่างข้างล่างนี้ก็ได้ ถ้าไม่เท่ากันพอดีก็ต้องเล็กกว่าตัวอย่างแต่ห้ามใหญ่กว่า

ขนาดตัดนิ้ว
1. 31 x 43 นิ้ว
2. 31 x 21 1/2 นิ้ว
3. 31 x 14 1/4 นิ้ว (ตามยาว)
4. 15 1/2 x 27 1/2 นิ้ว (รูปตัว T)
5. 15 1/2 x 21 1/2 นิ้ว
6. 13 x 18 นิ้ว
7. 14 1/4 x 15 1/2 นิ้ว
8. 10 3/4 x 15 1/2 นิ้ว
9. 10 1/4 x 14 1/4 นิ้ว
10. 8 1/2 x 15 1/2 นิ้ว
11. 8 1/2 x 13 1/2 นิ้ว
12. 8 1/2 x 11 นิ้ว
13. 8 1/2 x 10 1/4 นิ้ว
14. 7 3/4 x 10 3/4 นิ้ว
15. 7 1/8 x 10 1/4 นิ้ว
16. 7 3/4 x 8 1/2 นิ้ว
17. 1/8 x 9 1/2 นิ้ว
18. 6 1/8 x 8 1/2 นิ้ว
19. 5 3/8 x 7 3/4 นิ้ว
20. 5 1/8 x 7 1/8 นิ้ว

About upper