ขนาดงานพิมพ์ที่เหมาะสม

 

ขนาดงานพิมพ์ที่เหมาะสม

           การกำหนดขนาดพิมพ์ให้เหมาะสมจะช่วยคุณประหยัดได้มาก เพราะถ้าขนาดที่คุณกำหนด ไม่พอดีกับขนาดกระดาษหรือขนาดแม่พิมพ์ ก็จะมีเศษเหลือ       เศษที่เหลือโรงพิมพ์จะคิดราคาด้วย แล้วเศษที่เหลือนี่ไม่ใช้น้อยๆ จะยกตัวอย่างให้ดู

           สมมติว่าแม่พิมพ์มีราคาตารางนิ้วละ 100 บาท และขนาดงานจริงของคุณต้องใช้แม่พิมพ์ 70 ตารางนิ้ว รวมแล้วค่าแม่พิมพ์ก็น่าจะเป็น 100 x 70 = 7,000 บาท แต่เนื่องมาจากขนาดงานของคุณ ไม่พอดีกับแม่พิมพ์ จึงต้องใช้แม่พิมพ์ที่ใหญ่ขึ้น เป็นขนาด 100 ตารางนิ้ว ต้นทุนก็จะกลายเป็น 100 x 100 = 10,000 บาท เพิ่มขึ้นมาอีก 3,000 ยังไม่นับกระดาษเลยนะครับ

ขนาดงานพิมพ์ที่เหมาะสม (เหลือเศษน้อยที่สุด)

 

ขนาดมาตรฐานสากล
           ขนาดมาตรฐานสากล ไม่ต้องจำตัวเลข บอกแค่ชื่อโรงพิมพ์เขาจะรู้ทันที เลือกขนาดตามนี้ปลอดภัย ไม่มีเหลือเศษ

คำเรียกนิ้ว
           Tabloid 11 x 17 นิ้ว
           F4 8 1/2 x 14 นิ้ว
           Letter 8 1/2 x 11 นิ้ว
           Executive 7 1/4 x 10 1/2 นิ้ว
           A3 12 x 18 นิ้ว
           A4 8 1/4 x 11 3/4 นิ้ว
           A5 8 1/4 x 5 7/8 นิ้ว

ขนาดที่ตัดกระดาษลงตัว
           ถ้าไม่ใช้ขนาดมาตรฐานสากลก็สามารถเลือกขนาดตามตัวอย่างข้างล่างนี้ก็ได้ ถ้าไม่เท่ากันพอดีก็ต้องเล็กกว่าตัวอย่างแต่ห้ามใหญ่กว่า

ขนาดตัดนิ้ว
           1. 31 x 43 นิ้ว
           2. 31 x 21 1/2 นิ้ว
           3. 31 x 14 1/4 นิ้ว (ตามยาว)
           4. 15 1/2 x 27 1/2 นิ้ว (รูปตัว T)
           5. 15 1/2 x 21 1/2 นิ้ว
           6. 13 x 18 นิ้ว
           7. 14 1/4 x 15 1/2 นิ้ว
           8. 10 3/4 x 15 1/2 นิ้ว
           9. 10 1/4 x 14 1/4 นิ้ว
           10. 8 1/2 x 15 1/2 นิ้ว
           11. 8 1/2 x 13 1/2 นิ้ว
           12. 8 1/2 x 11 นิ้ว
           13. 8 1/2 x 10 1/4 นิ้ว
           14. 7 3/4 x 10 3/4 นิ้ว
           15. 7 1/8 x 10 1/4 นิ้ว
           16. 7 3/4 x 8 1/2 นิ้ว
           17. 1/8 x 9 1/2 นิ้ว
           18. 6 1/8 x 8 1/2 นิ้ว
           19. 5 3/8 x 7 3/4 นิ้ว
           20. 5 1/8 x 7 1/8 นิ้ว

About upper