กระดาษแผ่นแรกของโลก

กระดาษปาปิรุส (Papyrus) กระดาษแผ่นแรกของโลก

ว่าไปกันแล้วกระดาษเป็นวัสดุที่ถูกสร้างมาเพื่อใช้ในการบันทึก  มีประวัติศาสตร์เล่าไว้ว่าได้มีการใช้กระดาษครั้งแรกโดยชาวอียิปต์โบราณ และชาวจีน กระดาษในภาษาไทยไม่ปรากฏที่มาอย่างแน่ชัด มีผู้สันนิษฐานว่าน่าจะทับศัพท์มาจากภาษาโปรตุเกสว่า kratus แต่ความจริงแล้ว คำว่ากระดาษ ในภาษาโปรตุเกสใช้ว่า papel ส่วนที่ใกล้เคียงภาษาไทยมากที่สุด น่าจะเป็นคำศัพท์ในภาษามลายู นั่นก็คือ kertas หมายถึง กระดาษ เช่นกัน

กระดาษแผ่นแรกของโลกผลิตโดยชาวอียิปต์โบราณ ผลิตจากหญ้าที่เรียกว่า”ปาปิรุส” และเรียกว่ากระดาษปาปิรุส มีการพบว่ามีการใช้จารึกพวกบทสวด คำสรรเสริญเทพเจ้าแล้วก็คำสาบานบรรจุไว้ในพีระมิดของอียิปต์ นักประวัติศาสตร์เชื่อว่ามีการใช้กระดาษปาปิรุส เมื่อ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล ว้าววว….!!!

กระดาษปาปิรุสเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกที่ทำมาจากต้นกก  กระดาษปาปิรุสมีความยืดหยุ่นและคงต่อสภาพอากาศอันแห้งแล้งของอียิปต์ได้ดี  อียิปต์ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ต่างๆในสมัยอียิปต์ โบราณ ว่ากันว่าได้มีการประดิษฐ์อักษรลงบรกระดาษปาปิรุสที่เรียกกันว่า ตัวอักษรฮีโรกราฟฟิก หรือที่เพื่อนๆ พี่ๆรู้จักกัน คือ อักษรภาพของชาวอียิปต์น่ะเอง

วิธีการสร้างกระดาษปาปิรัส ทำโดยการเฉือนต้นปาปิรัสบางๆตามแนวยาวแล้วนำไปตากแดด นำลำเลียงของลำต้นจะทำให้เยื่อไม้ติดกันเป็นแผ่น ส่วนขนาดก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนแผ่นของลำต้น เมื่อแสร็จแล้วก็ม้วนเก็บไว้ได้

เสียดายที่นักโบราณคดีไม่สามารถชี้ชัดลงไปได้ว่ากระดาษปาปิรุสนี้มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ เท่าที่มีอยู่ทราบเพียงว่า ปาปิรุสได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เช่น นำมาเป็นเชื้อเพลิง สร้างบ้าน ต่อเรือ สานตะกร้า ตลอดจนตัดเย็บเสื้อผ้าโดยเฉพาะศิลปหัตถกรรมที่ทำกระดาษจากต้นปาปิรุสนี้ถือเป็นความลับสุดยอดก็ว่าได้ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ซึ่งองค์ฟาโรห์ทรงแต่งตั้ง ทำเป็นอุตสาหกรรมกันเลยทีเดียว ชาวบ้านจึงเรียกว่า ปะ – ปี๋ – ร่า ( Pa – Pe – Raa) หมายถึงกิจการที่เป็นขององค์ฟาโรห์ แต่ชาวกรีกโบราณออกเสียงเพี้ยนเป็นปาปิรัส แล้วคำคำนี้แหละ ก็แผลงมาเป็น “เปเปอร์ ( Paper”หรือกระดาษในปัจจุบันนี่เอง

About upper