ประธานกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ

พล.ต.อ.เพิ่มพูน  ชิดชอบ

ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร(บร.1)

ประธานกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ

 

About upper